किरण पोखरेल

किरण पोखरेल

मिसनरी

Channel Nepalese

सान फ्रान्सिस्को खाडी क्षेत्रमा नेपाली समुदायमा पुग्नु